Privacy Statement & Cookiebeleid

Privacystatement & Cookiebeleid
De persoonlijke gegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd, geheel conform de eisen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens in Spanje

Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico de España, le informamos que esta página Web es propiedad de Red Turística Menorquina, S.A. (en adelante “La Empresa”) con domicilio en C. Capifort, 6 – baixos, 07714 Maó, Illes Balears, España y con N.I.F. nº A07041825.

Technische informatie
Over het algemeen kan onze website bezocht worden zonder dat uw persoonsgegevens aan ons worden doorgegeven. Evenals vele andere websites verzamelt deze website wel automatisch bepaalde niet-identificeerbare informatie over de gebruikers van de website, zoals bijvoorbeeld het Internet Protocol (IP)- adres van uw computer. Het IP-adres van uw Internet Service Provider, datum en tijd van toegang tot de website, het internetadres van de website vanwaar u rechtstreeks bent doorgelinkt naar onze website, het besturingssysteem dat u gebruikt, de onderdelen van de website die u bezoekt, de pagina’s van de website die u heeft bezocht en de informatie die u heeft bekeken, en het materiaal dat u opstuurt of downloadt van de website. Deze technische informatie wordt gebruikt voor het beheer van de website en systeembeheerder, en om de website nog te verbeteren. Deze technische gegevens mogen aan derden worden doorgegeven en kunnen permanent worden opgeslagen voor toekomstig gebruik.

Cookies
www.menorcascootmobielverhuur.nl maakt gebruik van cookies en webstatistieken. Dat doen we om te kijken hoe bezoekers onze website gebruiken. Deze informatie helpt ons om de site te verbeteren. Een cookie is een bestand dat op uw computer wordt opgeslagen. Bij een vervolgbezoek op onze website kunnen deze cookies worden herkend. U kunt hier meer over lezen in onze Cookieverklaring.

Verwerking van persoonsgegevens
Als u ervoor kiest om ons vrijwillig informatie te verschaffen, zullen wij deze informatie gebruiken in overeenstemming met ons Privacybeleid.

We verwerken onder andere de volgende persoonsgegevens:

Namen, contactgegevens en functies van contactpersonen.
www.menorcascootmobielverhuur.nl kan de van haar zakelijke relaties verkregen persoonsgegevens doorgeven indien dit nodig is ter verwezenlijking van de doelstellingen van de zakenrelatie. Deze gegevens kunnen worden doorgegeven aan andere www.menorcascootmobielverhuur.nl  entiteiten, aan sollicitanten of kandidaten, zakenpartners en onderaannemers (bv gegevensbewerkers) die namens haar diensten verlenen, en in alle overige gevallen waarin www.menorcascootmobielverhuur.nl  hiertoe verplicht kan worden, bijvoorbeeld door een rechterlijk vonnis in die zin. Persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven buiten Nederland. www.menorcascootmobielverhuur.nl  heeft de nodige maatregelen getroffen om te verzekeren dat alle doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd.

Beveiligingsmaatregelen
www.menorcascootmobielverhuur.nl doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve en technologische maatregelen. Bijvoorbeeld: alleen geautoriseerden hebben toegang tot de gegevens. Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan derden, is www.menorcascootmobielverhuur.nl met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.

inzage en/of wijzigen gegevens

Voor overige relaties:
U hebt recht op inzage en wijziging van de over u geregistreerde persoonsgegevens. U kunt daartoe contact opnemen met uw contactpersoon bij www.mobilityscootersmenorca.com.

Vragen, opmerkingen of klachten
Hebt u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door Www.MenorcaScooterMobielVerhuur.nl, dan kunt u schriftelijk of per e-mail contact met ons opnemen via info@mobilityscootersmenorca.com

Wijzigingen
www.menorcascootmobielverhuur.nl kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar Privacystatement. Het meest actuele Privacystatement is te allen tijde in te zien op de website van www.menorcascootmobielverhuur.nl. Deze versie is opgesteld in November 2014.

Cookieverklaring www.mobilityscootersmenorca.com
U bevindt zich op de website van www.menorcascootmobielverhuur.nl . Wij maken op deze website gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die door een website op uw browser (van uw computer, tablet of mobiele telefoon) worden geplaatst. Deze cookies worden gebruikt om het gebruik van de website te vergemakkelijken, de prestaties en gebruikerservaring te verbeteren en de relevantie van het aanbod op deze website en op websites van derden te verhogen door dit af te stemmen op uw interesses en voorkeuren.

Opgebouwde informatie in cookies is niet gekoppeld aan uw naam, adres en/of e-mailadres.  Voor zover met behulp van cookies persoonsgegevens worden verzameld, worden die verwerkt conform de bepalingen van ons privacystatement en deze cookieverklaring.

Welke cookies gebruiken we en waarom
Cookies kunnen door www.menorcascootmobielverhuur.nl zelf worden geplaatst Hieronder vindt u een overzicht van soorten cookies die geplaatst worden via de website:

Functionele cookies
van  www.menorcascootmobielverhuur.nl plaatst geen cookies

Webstatistieken cookies
www.menorcascootmobielverhuur.nl maakt gebruik van cookies voor webstatistieken. Wij gebruiken deze om informatie te verzamelen over hoe (vaak en lang) bezoekers onze website gebruiken. Daardoor kunnen we de website nog beter op bezoekers afstemmen. De gegevens worden geanonimiseerd verzameld en worden niet voor een ander doel gebruikt dan voor verbetering van de prestaties van de website. De verzamelde gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld.

Verwijzing naar derde partijen (o.a. social media)
Deze website bevat links en buttons met verwijzingen naar websites van derde partijen. Dit zijn onder andere de netwerkdiensten Facebook, , Linkedin , Flickr

Op het moment dat u een dergelijke link of button aanklikt, verlaat u de website  van www.menorcascootmobielverhuur.nl en zijn deze derde partijen verantwoordelijk voor de informatie die via cookies wordt vastgelegd.

Afmelden
Bij een bezoek aan www.menorcascootmobielverhuur.nl gaat u er standaard mee akkoord dat www.menorcascootmobielverhuur.nl cookies op uw apparaat plaatst. Heeft u eerder cookies toegestaan en wilt u dat aanpassen, of wilt u cookies juist toestaan?

Ga naar de cookie-instellingen

Ook kunt u gebruik maken van de informatie over cookies & online privacy en de mogelijkheden om uw cookie-instellingen te organiseren via www.youronlinechoices.eu. Daarnaast kunt u uw browsers op al uw apparaten zo instellen dat u bij een volgend bezoek aan onze websites geen cookies meer ontvangt. Voor instructies over de wijze waarop dit kan worden ingesteld, verwijzen wij u naar de helpfunctie van uw internetbrowser.

Als u zich afmeldt voor het gebruik van cookies, dan moet u er wel rekening mee houden dat u geen gebruik meer kunt maken van alle mogelijkheden en functionaliteiten van de website, zoals automatisch inloggen. Ook kunnen bepaalde onderdelen van de website niet meer zichtbaar of toegankelijk zijn.

Wijzigingen
Deze cookieverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving door ons worden gewijzigd. De gewijzigde versie wordt voorzien van de datum waarop de  laatste wijziging is doorgevoerd. Wij adviseren u om onze cookieverklaring regelmatig opnieuw door te lezen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Vragen
e-mail: info@mobilityscootersmenorca.com

Deze cookieverklaring is voor het laatst gewijzigd op 01.10.2014.